Chính sách bảo mật

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Điều 68 đến Điều 73) tại Công ty TNHH Phần mềm BNN Việt Nam bao gồm: 

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

– Cung cấp dịch vụ cho khách hàng và quản lý.

– Sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b) Phạm vi sử dụng thông tin:    

– Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và BNN Việt Nam
 -Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng.
– Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng;
– Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại BNN Việt Nam
– Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 

c) Thời gian lưu trữ thông tin;

– Toàn bộ thông tin khách hàng đăng ký trên trang chủ và các trang con của công ty được lưu trữ thành cơ sở dữ liệu trên hệ thống dữ liệu của Công ty TNHH Phần Mềm BNN Việt Nam cho đến khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hợp đồng sử dụng dịch vụ với BNN Việt Nam.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó; 

– BNN Việt Nam có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho khách hàng. BNN Việt Nam cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của quý khách đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của quý khách. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho các mục đích khác và BNN Việt Nam đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

– Công ty TNHH Phần Mềm BNN Việt Nam

– Địa chỉ: 50 đường 13, KDC Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

– Hotline: (028) 2 2125060

       – Di động: 0971.933.973

– Hoặc gửi email về: info@bnn.vn

 

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin;

– Khi quý khách hàng đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của quý khách cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với quý khách. Trước hết quý khách hãy chắc rằng đã cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với quý khách trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

– BNN Việt Nam có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của quý khách. Trong trường hợp quý khách không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, quý khách phải báo cho BNN Việt Nam để về việc thay đổi này.

– Để bảo vệ khách hàng, BNN Việt Nam có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail khách hàng đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi BNN Việt Nam liên hệ được với khách hàng để xác nhận.

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Công ty TNHH Phần Mềm BNN Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua:

Công ty TNHH Phần Mềm BNN Việt Nam

Địa chỉ: 50 đường 13, KDC Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 2 2125060

Di động: 0971.933.973

Hoặc gửi email về: info@bnn.vn